Personalliggare under lupp

I början på förra året infördes kravet om att det på varje byggarbetsplats i Sverige måste finnas en elektronisk personalliggare. Under 2017 kommer Skatteverket att lägga extra fokus på att granska hur de reglerna efterlevs. Förra året tillämpades en mjuk linje vid de cirka 12 000 kontroller som gjordes då, men under 2017 tillämpas regelverket…

Säker bubbla bromsar

En säkerhetsbubbla runt maskinen ska få hjullastaren att bromsa automatiskt och varna fotgängare med ett surr i hjälmen. JCB har tagit fram ett automatiskt bromssystem som ska minska risken för kollision mellan människa och maskin. JCB Proximity Braking System, PBS, lanserades i februari. Tanken är att det ska skapas en ”säkerhetsbubbla” runt maskinen, tre antenner…

Gemensamt krafttag mot dieselstölder

De ständigt återkommande drivmedelstölderna är ett gissel för maskinentreprenörer, deras kunder och offentligheten. De drabbar varje enskilt medlemsföretag i snitt fem gånger om året, och kostar oändligt med tid och pengar. Ändå verkar ingen bry sig. Nu är det hög tid att vi ändrar på det, tillsammans! Det vore lögn att påstå att dieselstölder uppfattas…

När du vill ha ett bra jobb utfört

Schakt i Väst arbetar aktivt för att säkerställa ett högt kvalitets- och miljötänk genom att förmedla miljöutbildad personal och miljöklassade maskiner. Dessutom genomförs fortlöpande kontroller av arbetsgivartillhörighet, förarbehörighet, F-skattebevis, maskinstatus, försäkringar m.m. Allt för att du som kund ska känna dig trygg med att ha Schakt i Väst som samarbetspartner. Har du frågor eller idéer…