Ny syftesutfyllnad i Kode

Under hösten har Schakt i Väst startat upp en ny syftesutfyllnad, belägen vid E6:an i höjd med Kode. Lättillgänglig både från norr och söder. Anläggningen är bemannad dagtid av maskinister som är i full gång med att bygga bullervallar. – Det är en utfyllnad med syfte att skapa bullervallar mot E6:an, för att få ned ljudnivån…

Ny deponianläggning i Kode

Under hösten har Schakt i Väst startat upp en ny deponianläggning, belägen vid E6:an i höjd med Kode. Lättillgänglig både från norr och söder. Anläggningen är bemannad dagtid av maskinister som är i full gång med att bygga bullervallar. – Det är en deponianläggning med syftet att skapa bullervallar mot E6:an, för att få ned…