Framgångsrikt samarbete

Resultat, premier och framgångsrikt försäkringssamarbete med Söderberg & partners. 13 entreprenörer har lämnat fullmakt (skötsel eller informationsfullmakt). För dessa inhämtades skaderesultat och lämnades till Protector. Ett norskt försäkringsbolag som bara jobbar tillsammans med försäkringsmäklare. De har erbjudit en lastbilspremie på 28 918 kr/år. Tunga släp kostar 5485 kr. Lätta lastbilar kostar 7229 kr. Allt med helförsäkring…

Sju av tio lånar gärna ut verktyg till grannen

Enligt en Sifoundersökning som Byggmax låtit utföra är grannsämjan bland Sveriges hemmafixare god. Sju av tio lånar gärna ut verktyg till grannen och lika många tar tacksamt emot goda råd kring byggprojekten. – Det pratas ofta om grannfejder och osämja mellan grannar, men vi delar inte den bilden. De flesta hemmafixare är snarare väldigt generösa…

Bygg har klarat sig från corona-konkurser bäst

Covid-19 har varit förödande för arbetsmarknaden och antalet konkurser har skjutit i höjden. Men om man ska tala om en vinnarbransch så är det bygg. Byggbranschen har hittils i år har klarat sig bäst utifrån ett konkursperspektiv, enligt senaste statistiken för september månad från Uppysningscentralen, UC. Konkurserna inom segmentet bygg minskar i september med 17…

Mer pengar föreslås till brottsbekämpning

2018-2020 avsatte regeringen 18 miljoner kronor per år för att stärka myndigheternas arbete mot osund konkurrens. Nu föreslås en permanent ökning till 30 miljoner kronor per år för att stävja fusk, regelöverträdelser och brottslighet på svensk arbetsmarknad. – Svensk arbetsmarknad ska inte vara en fristad för kriminella aktörer. Arbetslivskriminaliteten har på senare år blivit allt…

Fast grund ger bergsäker extraintäkt

Det mullrar och rasslar en knapp halvmil från centrala Kungälv. Markjobb för ett blivande industriområde i Rollsbo frigör stora mängder bergmassor som krossas och säljs för att användas i mark- och vägprojekt i regionen. Industriområdet Rollsbo Västerhöjd, knappt en halvmil från centrala Kungälv, har planerats sedan 2014 och har nu kommit en bit på väg.…

Stora planer i Göteborg

Ramboll ska detaljprojektera gator och parkområden vid Masthuggskajen. Det kommer att hända mycket i centrala Göteborg framöver, Älvstaden beskrivs som ett av Nordens största stadsutvecklingsprojekt och i stadsdelen Masthuggskajen ska det bli inte mindre än cirka 1300 bostäder, 125 000 kvadratmeter kontor och handel samt förskola, hotell och grönytor. Delar av bebyggelsen ska dessutom placeras…