Hamnprofil offras för nytt färjeläge

Kran 43 på Hugo Hammars kaj i Göteborg har gjort sitt. Den gamla trotjänaren från 1954 rivs nu för att ge plats för ett färjeläge och en ny förbindelse över Göta älv. — Kranen måste flyttas då den står i vägen för färjorna och det nya färjeläget. Vi har undersökt om det finns någon som…

Årets julklapp 2021

Pandemin har kännetecknats av social distansering, frenetisk handtvätt och nöjen som antingen åtnjutits inom hemmets fyra väggar eller ute i naturen. När sociala och kulturella aktiviteter återigen blivit möjliga har svenskarna snabbt visat vad som saknats dem mest under pandemin – att roa sig, inspireras av kultur och få uppleva saker tillsammans. Därför är Årets…

Invasiva växtarter – det här behöver du veta

Invasiva arter sprider sig lätt och kan orsaka stor skada på vår miljö. Därför finns det regler kring hur dessa får hanteras. Men vad är det egentligen som gäller? Den som vill se blomsterlupin eller jätteloka behöver inte leta länge. Blomsterlupinen har spridit sig framför allt längs vägkanter och järnvägar och är idag en så…

Så ska andelen kvinnliga förare bli fler

Allt fler kvinnor söker sig nu till transportbranschens yrken och utbildningar men fortfarande utgör de bara drygt 20 procent av de anställda. För att ta lead i en mer jämställd kompetensförsörjning driver Transportföretagen projektet Framfart. Nu lanserar Framfart en jämställdhetsguide för att hjälpa företag att ta nästa kliv i jämställdhetsarbetet. – Jämställdhet behöver bli konkret…

TeamSIV levererar!

Vi erbjuder stans bästa maskinister och ett stort urval entreprenadmaskiner, väl lämpade för alla typer av uppdrag inom bygg- och anläggningsbranschen. Det innebär högsta kvalitet i genomförandet. Och inget jobb är för stort eller för litet. Rätt person på rätt plats – vi förmedlar erfarna yrkesarbetare som underlättar genomförandet av stora och små projekt. Vi…

Investeringsstödet tas bort

Den största bostadspolitiska satsningen sedan 1990-talet. Så beskrevs det investeringsstöd för byggande av hyresrätter som lanserades 2016. Målet var ökat bostadsbyggande och förenklat inträde på bostadsmarknaden för den stora grupp människor – ofta med begränsade ekonomiska resurser – som stod utan egen bostad. I den första förordningen om investeringsstöden framhölls att stödet skulle komma hushåll…

SIV-dekor på gång?

Nu har du chansen! Vi har tagit fram ett urval av bildekorer, klisterdekaler och magnetskyltar som kan skräddarsys till just ditt fordon. En del väljer att helprofilera sitt fordon med SIVs gröna linjer med tillhörande logo och medlemsnummer. Andra väljer en snygg dekal i passande storlek som mer integreras i fordonets egen dekor. Ja, som…