”Här behöver branschen bli bättre”

Enligt en ny rapport tycker de flesta att jämställda byggarbetsplatser blir både roligare och effektivare. Andelen kvinnor ökar också men det finns fortfarande problem att lösa. Män dominerar alltjämt bygg- och anläggningsbranschen. Andelen kvinnor har dock ökat, uthyrnningsjätten Ramirent hänvisar till statistik från Byggföretagen som visar att byggbranchen numera består av cirka elva procent kvinnor.…

EU: Fortsatt skattebefrielse för biodrivmedel

Förlänger skattebefrielse för höginblandade biodrivmedel till 2026. EU-kommissionen har godkänt Sveriges ansökan om förlängd skattebefrielse för höginblandade biodrivmedel. I stället för regeringens tidigare ansökan om skattebefrielse i tio år, gick kommissionen med på att förlänga skattebefrielsen i ytterligare fyra år. – Regeringen har jobbat för ett förlängt statsstödsgodkännande som sträcker sig över en längre period…

Domen: Cementa får fortsätta bryta kalk

I oktober inledde mark- och miljödomstolen prövningen av Cementas ansökan om ett kortare täkttillstånd Slite, något som avslutades den 27 oktober. Ansökan omfattar fortsatt kalkstensbrytning i Slite under fyra års tid och en begränsad utökning av nuvarande täktområden. Ansökan lämnades in tidigare i april och under perioden har myndigheter, föreningar och allmänheten haft möjlighet att…

Team SIV – den perfekta helhetslösningen

Vi erbjuder stans bästa maskinister och ett stort urval entreprenadmaskiner, väl lämpade för alla typer av uppdrag inom bygg- och anläggningsbranschen. Det innebär högsta kvalitet i genomförandet. Och inget jobb är för stort eller för litet. Rätt person på rätt plats – vi förmedlar erfarna yrkesarbetare som underlättar genomförandet av stora och små projekt. Vi…

Årets julklapp 2022

Vi lever i en orolig omvärld. Kriget i Ukraina har orsakat stigande inflation och ökade energipriser. Samtidigt ser vi ett nyväckt intresse för hantverk. HUI har därför utsett det hemstickade plagget till Årets Julklapp 2022. I en tid av bildlig och bokstavlig kyla, som följd av oroligheter i världen representerar Årets Julklapp 2022 en varm…

Vad är ett klimatneutralt anläggningsprojekt?

Kan vi med säkerhet säga att ett anläggningsprojekt är klimatneutralt? Och hur beräknar vi egentligen det? WSP har tillsammans med Skanska och Peab tagit fram en branschgemensam definition för att säkerställa att ett projekt är klimatneutralt. – Det pågår många initiativ och satsningar i branschen för att bidra med sin del och det är väldigt…

Visa att du är en SIVare!

Nu har du chansen. Skicka in bilder på ditt fordon så fixar vi till ett fotomontage där du kan se hur snyggt det kan bli med SIV-dekor. Vi har tagit fram ett urval av bildekorer, klisterdekaler och magnetskyltar som kan skräddarsys till just ditt fordon. En del väljer att helprofilera sitt fordon med SIVs gröna…

”Bistert 2023” för bygg- och anläggningsbranschen

Det blir allt dyrare att bygga. Byggföretagen räknar med ett ”bistert 2023” och råder sina medlemsföretag att indexreglera sina kontrakt. Byggföretagen skriver i ett pressmeddelande att byggkostnaderna fortsätter att öka. – Det är den största förändringen i årstakt sedan mitten av 1970-talet. Byggföretagen räknar med ett bistert 2023, säger Johan Deremar, nationalekonom, Byggföretagen. Byggföretagen hänvisar…

16 förslag för att påskynda byggandet

Nu lanserar Initiativet Bygg i Tid en reformagenda med 16 skarpa förslag för att påskynda byggandet av bostäder. Reformagendan handlar både om att se över befintlig lagstiftning och förordningar, men också om att effektivisera berörda myndigheters arbetssätt och främja en ökad samverkan. – Idag tar det i snitt fem år från att en planprocess inleds…

Nöjda kunder är grunden till framgång

Schakt i Väst arbetar aktivt för att säkerställa ett högt kvalitets- och miljötänk genom att förmedla välutbildad personal och miljöklassade maskiner. Dessutom genomförs fortlöpande kontroller av arbetsgivartillhörighet, förarbehörighet, F-skattebevis, maskinstatus, försäkringar m.m. Allt för att du som kund ska känna dig trygg med att ha Schakt i Väst som samarbetspartner. Vi vill förenkla och göra…