Så ska Brunnsparken i Göteborg förändras

Brunnsparken i Göteborg har länge varit ett föremål för kritik – området anses bland annat vara för dåligt rustat för kollektivtrafiken och stadens invånare känner sig otrygga där. Nu finns ett förslag för upprustningen av Brunnsparken. Man utgår från att den historiska karaktären ska behållas, samtidigt som platsen både ska kännas trygg och välkomnande. Det…

ME-skolan har en ljus framtid

ME-skolan är inne i en positiv utvecklingsfas. Det märks inte minst genom högre och jämnare kvalitet på utbildningen och bygget av en egen skola i Bålsta, norr om Stockholm. Målsättningen med ME-skolan är densamma i dag som vid starten i augusti 2014. Att leverera utbildning med hög kvalitet – där maskinförarnas kunskaper branschanpassas efter medlemsföretagens…

Så ska dieseltjuvarna stoppas

Arbetsplatser som ofta är avsides belägna har tillsammans med låga straffsatser och höga självrisker för de drabbade bidragit till att dieselstölder blivit ett gissel för maskinentreprenörerna. Nu efterlyses branschövergripande samarbete och tuffare lagstiftning. Skärpt lagstiftning och förbättrat branschöverskridande samarbete är Maskinentreprenörernas recept för att minska stölderna av diesel. Dieselstölder belastar Sveriges maskinentreprenörer med cirka en…

Linbanan ska få ett pris

Enligt ett pressmeddelande har NCC fått i uppdrag av trafikkontoret Göteborgs Stad att ta fram en genomförandestudie och ett riktpris för en linbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen i centrala Göteborg. – Vi är glada över att ha fått en entreprenör på plats med ytterligare linbanekompetens som kommer att tillföra den kunskap som behövs i det…